logo

Bijzondere Bepaling

Artikel 14 – Bijzondere bepalingen
Wanneer de eigenaar van de link voor het einde van de overeenkomst vraagt om zijn link te verwijderen zal er geen (deel)terugbetaling zijn, van de nog resterende periode, Dit wil zeggen, indien de eigenaar van de link een overeenkomst aangaat voor het plaatsen van de link voor 1 jaar, en hij beslist bv na 7 maand om de link te laten verwijderen, zal er geen terugbetaling zijn van 12-7 = 5 maanden!!!!Elke linkplaatsing gaat telkens in vanaf het moment dat de link online staat, de periode start telkens vanaf de 1ste van het daaropvolgende kwartaal bv : link geplaatst op 8 febr voor een periode van 1 jaar, het abonnement gaat in op 01/04 en eindigt op 31/03